• БГ
 • EN
 •  
  ×

  Сдружение „Есперо“ успешно приключи проект „Силата на неформалното образование“

  featured post image

  Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”; Номер 25-00-50/18.07.2023. По време на проекта беше направено анкетно проучване за степента на приемственост на неформалното образование сред младите хора в малките населени места. На базата на анализ на анкетното проучване беше съставен наръчник, който да е от помощ на младежките работници.

  В рамките на проекта беше проведено обучение на младежки работници. Продължителността на обучение беше 4 дни, като в него участие взеха учители, медиатори и ръководители на групи по интереси от град Белоградчик, Кула, Брегово, село Ново село и град Дунавци. По време на обучението бяха обсъждани формалните и неормалните методи, взаимовръзката между тях и ползата от неформалното образование. Бяха дадени методи за работа с млади хора на различни теми.

  След приключване на обучението, част от участниците създадоха съвместно екипа на проекта програми, основаващи се на методите на неформалното образование, на базата на които бяха проведени допълнителни 5 обучения в по-горе изброените населени места.

  Проектът „Силата на неформалното образование“ даде допълнителни знания, умения и методи, които младежките работници ще могат да използват в ежедневната си работа.

  Екипът на Сдружение „Есперо“ оценява, като изключително успешен приключилия проект.