• БГ
 • EN
 •  
  ×

  Обучение „Активиране на младежки работници в малки населени места“

  featured post image

  Сдружение „Есперо“ реализира обучение на 20 младежки работника, които са представители на училища, читалища и НПО от област Видин. По време на обучението младежките работници бяха запознати си видовете образование, методи използвани в неформалното образование, специфики на младежите и работа с различни групи.

  По време на обучението участниците получиха знания по следните теми:

  Етапи на образование, теория на образованието

  Какво е неформалното образование?

  Видове учене и обучителни процеси

  Ученето пре 21 век

  Обучения по неформално образование

  Политики и приоритети в сферата на неформалното образование

  Неформално образование- приноси и рискове

  Място и роля на неформалното образование в стратегията за развитие на професионалното образование в Република България

  Личностно, професионално и кариерно развитие чрез неформално образование: митове и реалност

  Практика за „Образование за устойчиво развитие“

  Образование за демокрация

  Подкрепа на личностно развитие

  Значение на образованието и мотивация за учене

   

  .

  „Силата на неформалното образование“ се осъществява с финансовата подкрепа
  на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта
  за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”; Номер 25-00-50/18.07.2023