Проучване и анализ на нуждите на младежки работници и младежи от малки населени места

Проучване в град Дунавци Проучване в град Белоградчик Проучване в град Кула Проучване в град Брегово Включи се в анкетното проучване ТУК „Силата на неформалното образование“ се осъществява с финансовата подкрепана Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазартаза 2022 г., Министерство на младежта и спорта”; Номер 25-00-50/18.07.2023